18-21 ตุลาคม 2562 โครงการค่ายเพาะกล้าจำปีสิรินธร
Tuesday, 05 January 2021 08:21

18-21 ตุลาคม 2562 โครงการค่ายเพาะกล้าจำปีสิรินธร

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 18-21 ตุลาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายเพาะต้นกล้าจำปีสิรินธร เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ฝึกความรับผิดชอบ การมีสัมมาคารวะ และผูกพันน้องพี่

Read 363 times Last modified on Tuesday, 05 January 2021 08:25
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close