20 กุมภาพันธ์ 2562 Big cleaning day
Tuesday, 05 January 2021 02:21

20 กุมภาพันธ์ 2562 Big cleaning day

Rate this item
(0 votes)

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมจัดบ้านเราให้น่าอยู่  Big cleaning day ณ อาคารคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม

Read 315 times Last modified on Tuesday, 05 January 2021 02:32
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close