ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร

narathid                    surachet
 ผศ.ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร
 นายสุรเชษฐ์  พุฒิไพโรจน์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Close