บุคลากรงานฟาร์ม

บุคลากรงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์

 


นายชนะ   เพ็ชรพันธ์

เจ้าหน้าที่งานฟาร์มปาล์ม

 

 


นายวรการณ์ ขวัญแก้ว

เจ้าหน้าที่งานฟาร์มข้าว

 


นายอาซือวาน ฮินนะ

เจ้าหน้าที่งานฟาร์มปาล์ม-ยางพารา (ป่าไผ่)

 

 

sukanor

นายซูการ์นอ มูซอ

เจ้าหน้าที่งานฟาร์มแพะ

 

 

chanon

นายชานนท์ อนันตเสนา

เจ้าหน้าที่งานฟาร์มปุ๋ย

 

maiden

นายฮูมัยเดน หะยีมูซอ

เจ้าหน้าที่งานฟาร์มไก่ไข่

  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close