hostalcampoamor mzansixxxporn meetbestpornstars latexfetishwebcamforce oldyounglesbians latinalivecamsforce telefondinlemesi viewporntube.xyz
taksim escort etiler escort mecidiyeky escort beylikdz escort
ห้องเรียนเสมือนจริง

ห้องเรียนเสมือนจริง (Virsual Classroom)

กลุ่มวิชาพืชศาสตร์

1. ผศ.ทวี    บุญภิรมย์

2. ผศ.ดร.สายทอง   แก้วฉาย

3. ผศ.มนทนา    รุจิระศักดิ์

4. ผศ.เจษฎา   แก้วฉาย

5. อาจารย์นุร์ซานีซา  เจะดาโอะ

6. อาจารย์ ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา

7. อาจารย์จักรพงศ์  จิระแพทย์

8.อาจารย์ศิราณี   วงศ์กระจ่าง

9. อาจารย์ชินีกาญจน์   อ้องหว่าง 

10. อาจารย์นุลอัฟฎา  สาและ

11. อาจารย์ ดร.นราธิษณ์  หมวกรอง


กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์

1. ดร.จักรพันธ์   พิชญพิพัฒน์กุล

2. ดร.ซารีนา  สือแม

3. อาจารย์กนกวรรณ   สุขขจรวงษ์

4. อาจารย์ณัฐพัชรากานต์  แก้วพลอย

4. อาจารย์อัจฉรา  นิยมเดชา

5. อาจารย์วัฒนา   เต็มดี

6. อาจารย์ภัทราวดี  ศรีมีเทียน


การเรียนรู้ด้วยตนเอง

เรื่อง การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม VSDC Free Video Editor เบื้องต้น 
โดย นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์

 

นำเสนอสัมมนา

  1. เรื่อง การปรับปรุงพันธ์ุข้าวโพดหวานให้ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ โดย นายมูฮัมหมัดซอฟวัน บูกุ
  2. เรื่อง การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดย นายอาดัม กาเระ
  3. เรื่อง ปริมาณสารฟินอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวพันธ์ุต่างๆ โดยนางสาวไอดา มัยดิง
  4. เรื่อง เนื้อทางเลือก โปรตีนทางเลือก โดยนายอัฟฟาน แวอูเซ่ง
manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ agri@pnu.ac.th, kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์