โครงสร้างองค์กร

   

 

 เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ 

 

 


โครงสร้างการบริหาร

  

  เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 


ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์