escort manavgat manavgat escort seks hikaye sex hikaye sex porno en iyi canlı bahis siteleri etlik escort ankara escort Mecidiyeköy Escort Ataköy Escort Halkalı Escort Şişli Escort Beylikdüzü Escort
şişli escort şirinevler escort
taksim escort etiler escort mecidiyeky escort beylikdz escort
darica escort korfez escort golcuk escort basiskele escort yahyakaptan escort degirmendere escort kartepe escort alikahya escort cayirova escort
งานวิจัยและพัฒนา

 

  1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์

        - ปีการศึกษา 2554

        - ปีการศึกษา 2555

        - ปีการศึกษา 2556

        - ปีการศึกษา 2557

        - ปีการศึกษา 2558

  2. ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ/ตำรา)

       บทความวิชาการ 

         - บทความวิชาการปีการศึกษา 2555

         - บทความวิชาการปีการศึกษา 2556

         - บทความวิชาการปีการศึกษา 2557

  3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

         - งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

         - งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

  4. ประมวลภาพงานวิจัย

  5การติดตามผลการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์

      โดยผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ 

  6. ผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์

         -  ผลงานวิจัยที่ได้รับผลงานวิจัยดีเด่น (แบบโพสเตอร์) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           และการเกษตร  พัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
           ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วันที่ 14 สิงหาคม 2558
           อาจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย       

          -  ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 
             สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก (สาขาประเทศไทย) วันที่ 8 ตุลาคม 2557
             ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ภายใต้หัวข้อประชุม
             เรื่อง “ไก่และไข่คืนความสุขให้กับใคร…ที่ห่วงใยสุขภาพ” อาจารย์อัจฉรา นิยมเดชา

         - เรื่อง ผลของการเสริมส้มแขกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและค่า pH
           ในทางเดินอาหารไก่เนื้อ

         - เรื่อง ผลของการเสริมใบเตยหอม (Pandanus amarylifolius Roxb)
            ในอาหารนกกระทาญี่ปุ่นและคุณภาพไข่

  7. คู่มือการเขียนรายงานวิจัย

 

 

 

 

 

manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ agri@pnu.ac.th, kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์