hostalcampoamor mzansixxxporn meetbestpornstars latexfetishwebcamforce oldyounglesbians latinalivecamsforce telefondinlemesi viewporntube.xyz
taksim escort etiler escort mecidiyeky escort beylikdz escort
การจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2561
 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. กระบวนการขอซื้อครุภัณฑ์
 2. กระบวนการขออนุมัติซื้อ (ค่าวัสดุ, ค่าใช้สอย)
 3. กระบวนการควบคุมพัสดุ
 4. กระบวนการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
 5. กระบวนการเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ประกาศ


ราคากลาง


ข้อกำหนดขอบเขตของงาน 


manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ agri@pnu.ac.th, kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์