1. การใช้ปาล์มสาคูในอาหารสัตว์
  2. โรครากขาวของยางพารา และการป้องกันจำกัด
  3. วิตามินและแร่ธาตุต่อบทบาทการเป็นสารแอนติออกซิแดนท์ และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโรคสำหรับสัตว์
  4. การจัดการดินกรดโดยใช้ปุนและอินทรียวัตถุ
 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์