escort manavgat manavgat escort seks hikaye sex hikaye sex porno en iyi canlı bahis siteleri etlik escort ankara escort Mecidiyeköy Escort Ataköy Escort Halkalı Escort Şişli Escort Beylikdüzü Escort
şişli escort şirinevler escort
taksim escort etiler escort mecidiyeky escort beylikdz escort
darica escort korfez escort golcuk escort basiskele escort yahyakaptan escort degirmendere escort kartepe escort alikahya escort cayirova escort
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 1. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 
 2. รายงานผลประเมินความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 
 3. รายงานผลประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LA409 ประจำปีการศึกษา 2562 
 4. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนและวัดผล และงานหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
 5. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 6. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านงานการเงิน ประจำปีการศึกษา 2561
 7. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
 8. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2561
 9. รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LA408 คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามภาระงาน 


งานประชาสัมพันธ์


งานวิเทศสัมพันธ์


 งานนโยบายและแผน
 
แผน
ปฏิทิน

แบบฟอร์ม


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการปฏิบัติการ (Flowchart) ของบุคลากรสายสนับสนุน
 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร
 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
 7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี
 8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
 9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา(1)
 10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา(2)
 11. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

แบบสอบถาม

เอกสารเผยแพร่
 

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา
 

งานวิชาการ


งานสารสนเทศ

 
 
manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ agri@pnu.ac.th, kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์