การจัดการความรู้

ลำดับ หัวข้อ บรรยายโดย เอกสารประกอบการบรรยาย
1 โครงการจัดการความรู้การเรียนการสอนและวิจัย ปีการศึกษา 2558 ผศ.ทวี  บุญภิรมย์ Download
2 เทคนิคการจดรายงานการประชุม อาจารย์นุลอัฟฎา  สาและ Download
3 โครงการจัดการความรู้การเรียนการสอนและวิจัย ปีการศึกษา 2557 ผศ.ทวี  บุญภิรมย์ Download
 

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com