tempobet giri

 

กลับมาอีกครั้ง ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 5 จังหวัด ทุกภูมิภาค Startup Thailand 2017 Scale up Asia มารอบนี้จัดยิ่งใหญ่ 5 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รมต.วิทย์ ประกาศเป็นแก่นนำผลักดัน  Startup ของไทยสู่สากล

ในวันที่ 22 พฤษภาคม  2560 กระทรวงวิทย์ประกาศเปิดงาน Startup Thailand 2017 ขึ้นอีกครั้ง มารอบนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่โดยวางเป้าหมาย 5 จังหวัดทั่วประเทศไทย เริ่มที่แรก คือ ชลบุรี ในวันที่ 26 – 27 พ.ค. ในวันศุกร์นี้และจะจัดหมุนเวียนไปตามลำดับทั้งที่ สงขลา ขอนแก่น เชียงใหม่และปิดท้ายที่ กรุงเทพมหานคร ด้าน ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชี้เพื่อให้เกิดการเปลียนแปลงในทางปฎิบัติอย่างแท้จริง และ มั่นใจจะยกระดับ Startup Thailand 2017 สู่การเป็น Platform ใหม่ในการเชื่อมโยง และมีแนวคิดที่จะส่งเสริม Startup ในภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “Startup Thailand, Scale up Asia” เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยโดยมีความมุ่งมั่นที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นการขยายธุรกิจ   ตั้งเป้าให้ปีนี้ประเทศไทยขยายฐาน Startup สู่เอเชีย

โดยในงาน ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ได้แถลงข่าวเกี่ยวการจัดงาน “Startup Thailand 2017 Scale up Asia” ในครั้งนี้ว่าการจัดงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ คณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ เครือข่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการนานาชาติ (Global Entrepreneurship Network หรือ GEN) หน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงประชาคมสตาร์ทอัพ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการพัฒนา Startup เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW) โดยกำหนดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการเติบโตของอาเซียน มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ สร้างการจ้างงานใหม่ กระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ

การจัดงาน Startup Thailand 2017 Scale up Asia ปีนี้มีกิจกรรมหลักภายในงาน เช่น การปาฐกถาโดยวิทยากรระดับนานาชาติ เสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ นิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ Startup พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อบริการข้อมูลความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานจากต่างประเทศ เวทีการแข่งขัน (Startup Pitching) และนิทรรศการ Startup Showcase จัดให้มีพื้นที่สำหรับ Startup โดยมีเป้าหมายในการรวบรวมกิจการ Startup ในประเทศไทยทั้งหมด และจัดแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกตามประเภทของ Startup 9 กลุ่มอุตสาหกรรม คือด้านภาครัฐและการศึกษา (GovTech/EdTech) ด้านเกษตรและอาหาร (AgTech/FoodTech) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (HealthTech) ด้านอุตสาหกรรม (IndustryTech) ด้านการบริการ (ServiceTech) ด้านการเงิน (FinTech) ด้านไลฟ์สไตล์ (LifeStyle) ด้านการท่องเที่ยว (TravelTech) และด้านอสังหาริมทรัพย์ (PropertyTech/UrbanTech)

โดยในปีนี้การจัดงาน Startup Thailand 2017 จะจัดขึ้นที่ภูมิภาคก่อน แบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง ทั้งนี้การจัดงานจะเริ่มขึ้นเป็นอันดับแรกที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2560 ตามมาด้วยครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา วันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 9 – 10 มิถุนายน 2560 และครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ 23 – 24 มิถุนายน 2560 และครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2560 ตามลำดับ

ด้าน รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงปีที่ผ่านมามีการตื่นตัวต่อการส่งเสริมและผลักดัน Startup รวมทั้งระบบนิเวศน์ (ecosystem) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเชื่อว่า Startup จะเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถทำให้ประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง หรือ middle income trap ไปได้ และมีบทพิสูจน์ที่สำคัญว่า Startup ในประเทศต่างๆ ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลต่อธุรกิจและผลกระทบทางสังคมในวงกว้าง

ส่วน ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้กล่าวเสริมถึงจุดเด่นของงาน  Startup Thailand 2017 ว่าเป็นงานที่ตอบโจทย์การพัฒนา Startup  ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิเช่น เรื่องการพัฒนา Ecosystem ทั้งระบบ ที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจ Startup โดยเฉพาะในส่วนของ Tech Startup ซึ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ซึ่งถือเป็นส่วนที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยหันมาให้ความสนใจในด้านนี้มากขึ้น เรื่องการสร้าง community ของ startup เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไม่รู้จบ รวมถึงการเอื้อประโยชน์ระหว่างกันในเชิงธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มนักลงทุน กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ และเรื่องการพัฒนา startup รายสาขา เนื่องจาก startup แต่ละสาขา ต้องอาศัยองค์ความรู้ และความเชี้ยวชาญในสาขาแตกต่างกันไป งาน startup จึงได้ออกแบบมาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล และเป็นเวทีแบ่งปันประสบการณ์ Best Practice Sharing เรื่องการส่งเสริมศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของ Startup ผ่านกิจกรรมภายในงาน เช่น กิจกรรม PITCHING ที่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของงาน

และยังมีตัวแทนจาก กลุ่ม Key Players ในวงการ Startup และใน Startup ecosystem ทั้งคุณธนพงษ์ ณ ระนอง ผู้แทนสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุ่น คุณวัชระ เอมวัฒน์ นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม และ คุณภาโรจน์ เด่นสกุล Co-Founder & CEO ZipEvent มาร่วมพูดคุยถึงมุมมองใน การพัฒนา startup และความคิดเห็นต่อการจัดงาน Startup Thailand บนเวทีอีกด้วย

ติดตามงาน Startup Thailand 2017 เพิ่มเติมได้ที่ www.most.go.th


ที่มา : https://www.it24hrs.com/2017/startup-thailand-2017/


manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

izmir eskort kizlar

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์