tempobet giri

               

รหัสผ่าน (Password) ที่ควรใช้ 

 1. เป็นคำที่ตั้งขึ้นเอง โดยไม่ปรากฏในพจนานุกรม
 2. ใช้คำที่ยากต่อการคาดเดา แต่จำง่าย
 3. พยายามใช้แป้นบนคีย์บอร์ดให้กระจายๆ ไม่ใช้พียงแค่ตัวอักษรหรืออักขระที่คุณใช้ประจำและเห็นบ่อยๆ เพียง อย่างเดียว
 4. ควรเปลี่ยน Password ให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ เช่น อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
 5. ต้องเลือกเปลี่ยน Password ให้แตกต่างกันในแต่ละครั้ง ไม่ควรใช้ซ้ำ อย่าใช้รหัสผ่านเดียวกับทุก Account เป็น การลดความเสี่ยง

 

ข้อหลีกเลี่ยงสำหรับการตั้งรหัสผ่าน (Password) 

 1. อย่าให้เหมือนกับ Username เพราะจะเป็นการง่ายต่อการคาดเดา สะกดชื่อกลับหลัง เช่น ชื่อ Paweena ใช้ Password เป็น aneewap เป็นต้น
 2. อย่าใช้ชื่อของ สามี/ภรรยา แฟน และ/หรือ ลูก หลาน
 3. อย่าใช้ชื่อของสัตว์เลี้ยงของท่าน เช่น สุนัข ฯลฯ
 4. อย่าใช้ชื่อบุคคลที่ท่านนับถือ ซึ่งรวมไปถึง ชื่อทีมกีฬาที่โปรดปราน ชื่อภาพยนตร์ เพลง ฯลฯ
 5. อย่าใช้ชื่อเมือง ประเทศ
 6. อย่าใช้หมายเลข บัตรประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ฯลฯ
 7. อย่าใช้คำ ซึ่งสามารถหาความหมายได้จากพจนานุกรมทั่วไป
 8. อย่าใช้ชื่อหรือนามสกุลเป็นภาษาไทย โดยพิมพ์ในโหมดแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ เช่น ชื่อ พรชัย ใช้ Password เป็น ri=yp เป็นต้น

 

เกณฑ์การตั้งรหัสผ่าน (Password) 

 1. Password ต้องมีความยาว 8 ตัวอักษรขึ้นไป
 2. ห้ามตั้ง Password เป็นตัวอักษร หรือตัวเลขทั้งหมด
 3. Password ต้องประกอบด้วยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
      - ตัวอักษรผสมกับตัวเลข โดยมีตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
      - ตัวอักษรผสมกับอักขระพิเศษ โดยมีอักขระพิเศษตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
      - ตัวอักษรผสมกับตัวเลขและอักขระพิเศษโดยมีตัวเลขและอักขระพิเศษรวมกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
 
หมายเหตุ
อักขระพิเศษ เช่น @ # $ % ยกเว้น ‘ (Single quote) และ “ (Double quote) ตัวอักษรตัวเดียวกัน ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่จะต่างกัน (Case Sensitive) เช่น a และ A จะถูกมองเป็นคนละ ตัวกัน ดังนั้นโปรดจำให้มั่น หากมีการใช้ตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกัน
ห้ามตั้ง Password ที่มี 3 ตัวอักษรแรกซ้ำกับ 3 ตัวอักษรแรกของ Username
 
การตั้งรหัสผ่าน (Password) ที่ถูกวิธีนั้นค่อนข้างยากและใช้เวลา เมื่อนำมาใช้ในระยะแรกจะไม่สะดวกเพราะจำยาก แต่เป็นเพียงช่วงแรกๆ เท่านั้น หลังจากนั้นก็จะจำได้เอง การใช้งานก็จะคล่องตัวขึ้น และโอกาสที่จะถูกลักลอบนำไปใช้ก็ยากขึ้น
 

ที่มา : http://www5.nsru.ac.th/ChangePassword/ SecurityPassword.pdf   
        วันที่ 14 มกราคม 2559

manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

izmir eskort kizlar

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์