จากหนุ่มนักศึกษาสู่ Young smart farmer

 

 

ข่าวจาก NBT Yala - NBT News มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ สถาปนา 11 ปี คณะเกษตรศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติ เผยแพร่ 2 กรกฎาคม 2560 

NBT Yala - NBT News มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ ธนาคาร ธกส. ส่งเสริมปลูกข้าวหอมกระดังงา ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดนราธิวาส
เผยแพร่  28 มีนาคม 2560 

 

ข่าวช่อง 9 วันที่ 29 มีนาคม 2560 นาทีที่ 18.40                          การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม VSDC Free Video Editor เบื้องต้น 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์