hostalcampoamor mzansixxxporn meetbestpornstars latexfetishwebcamforce oldyounglesbians latinalivecamsforce telefondinlemesi viewporntube.xyz
taksim escort etiler escort mecidiyeky escort beylikdz escort
ค่าย Young Smart Farmer Camp

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการค่าย Young Smart Farmer  Camp  เพื่อประชาสัมพันธ์/แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขต 5 จังหวัดชายแดนใต้และเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเกษตรแก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย  โดยมีจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการค่าย Young Smart Farmer Camp กิจกรรมแนะแนวนักเรียนเข้าใจหลักสูตรการศึกษาของ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  28 คน จาก 13 โรงเรียน  ทั้งนี้ กิจกรรมภายในโครงการค่าย Young Smart Farmer Camp แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งภาคพืชศาสตร์ และทางสัตวศาสตร์ ดังนี้

                    1. ฐานเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

                   2. ฐานเรียนรู้การปลูกผักสลัด การจำหน่าย และรูปแบบการบริโภคผักสลัด

                   3. นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์กับโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

                   4. กิจกรรมแข่งกีฬาพื้นบ้าน

                   5.เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ไพรวัลย์ เมล่อนฟาร์ม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

                   6. ศึกษาดูงาน Smart farmer                        

คลิกดูภาพ Album 331    

 

 

 

manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ agri@pnu.ac.th, kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์