20 ธันวาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกันเรียนรู้การดำนาแบบประณีต ณ แปลงนาข้าวฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย  คลิกดูภาพ Album 324

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์