19 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2562 ทุนละ 15,000 บาท แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คลิกดูภาพ Album 323

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์