18 ธันวาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่สมกันเรียนรู้การดำนาแบบประณีต ณ แปลงนาข้าวฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ คลิกดูภาพ Album 321

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์