20 กันยายน 2562 งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ร้านอาหาร River Ramp โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิต คลิกดูภาพ Album 287

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์