วันที่ 20 กันยายน 2562  คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฝึกซ้อมบัณฑิตในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 คลิกดูภาพ Album 286

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์