วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561 และมีการบรรยาย และทำกิจกรรมในห้วข้อ "ใจบันดาลแรง" โดยคุณเจตน์  มาหะมะ และทีมงาน คลิกดูภาพ Album 275 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์