hostalcampoamor mzansixxxporn meetbestpornstars latexfetishwebcamforce oldyounglesbians latinalivecamsforce telefondinlemesi viewporntube.xyz
taksim escort etiler escort mecidiyeky escort beylikdz escort
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ประเมิน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มนร. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้

1.รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ขลิบทอง  ประธานกรรมการ

2.อาจารย์ ดร.ยรรยง  สุรัตน์  กรรมการ

3.รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส  พัฒนปรีชาวงศ์  กรรมการ

4.นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์ เลขานุการ

ภาพบรรยากาศ Click

manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ agri@pnu.ac.th, kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์