วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 งานวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 13 ปี กิจกรรมประด้วย พิธีทางศาสนาอิสลาม พิธีทางศาสนาพุทธ และกิจกรรมปลูกต้นไม้หน้าป้ายคณะเกษตรศาสตร์ กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นบานบุรีรอบรั้วมหาวิทยาลัย กิจกรรมปล่อยปลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวให้โอวาท และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักพันธ์ พิชญพิพัฒกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์กล่าวการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา พร้อมบุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมงาน และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน คลิกดูภาพ Album 318

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์