คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ในชุมชนเก็บรวบรวมไว้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณได้รวบรวมพืชสมุนไพร ได้แก่ ดาหลา ว่านหางจระเข้ ปลาไหลเผือก กระทือ ขิงแดง พืชตระกูลบอน ชะอม เป็นต้น โดยได้จัดเป็นสวนสมุนไพรบริเวณฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

      คลิกดูภาพกิจกรรม

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์