tempobet giri

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์จัดโครงการการจัดสวนและภูมิทัศน์  ให้กับบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และบุคลากรจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  แก้วฉาย อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ และนายอับดุลรอแม  มะแซ  นักจัดสวนอิสระ เป็นผู้บรรยายในการอบรมในครั้งนี้    คลิกดูภาพ Album 280

manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

izmir eskort kizlar

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์