วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์จัดโครงการการจัดสวนและภูมิทัศน์  ให้กับบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และบุคลากรจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  แก้วฉาย อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ และนายอับดุลรอแม  มะแซ  นักจัดสวนอิสระ เป็นผู้บรรยายในการอบรมในครั้งนี้    คลิกดูภาพ Album 280

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์