23-25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แก่พัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส คณะศิลปศาสตร์ และ ผ.ศ.ทวี บุญภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คลิกดูภาพ Album 326

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์