23 - 25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอาจารย์มงคล วชิรอำไพ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คลิกดูภาพ Album 325

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์