วันที่ 6 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ จาก Faculty of Agriculture Universitas Bengkulu (UNIB) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 7 ท่าน และร่วมพูดคุยเพื่อกำหนด Memorandum of Agreement (MOA) ในการสร้างกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการร่วมทำวิจัยระหว่างอาจารย์ ณ ห้องประชุม LA310 อาคารศิลปศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คลิกดูภาพ Album 319

manavgat escort
konya escort
kadriye escort
alanya escort
bodrum escort
porno izle
porno sex
sex izle
istanbul escort istanbul escort

ankara escort

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
izmit escort

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์