วันที่ 30 มกราคม 2561 งานแถลงข่าววันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียล คลิกดูภาพ Album 225

 

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์