ข่าวทุนวิจัยภายในประเทศ 

ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ

ข่าวประชุมวิชาการ : มนร.

ข่าวประชุมวิชาการ : หน่วยงานภายนอก

ข่าวงานวิจัย

ที่อยู่

คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เลขที่ 89 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

หมายเลขโทรศัพท์ 088-788-4457  

อีเมล์ kaset.pnu@hotmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์