3 ส.ค. 65 อ.น.สพ.เอลฮัม แวฮามะ เป็นวิทยากรบรรยายแก่เกษตรกร รุ่นที่ 2
Thursday, 04 August 2022 08:31

3 ส.ค. 65 อ.น.สพ.เอลฮัม แวฮามะ เป็นวิทยากรบรรยายแก่เกษตรกร รุ่นที่ 2

Rate this item
(0 votes)

  3 ส.ค. 65 อ.น.สพ.เอลฮัม แวฮามะ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มนร. ได้รับเชิญจาก ศอ.บต. ให้เป็นวิทยากรบรรยายแก่เกษตรกร หัวข้อ การจัดการและการดูแลสุขภาพโคเนื้อในพื้นที่ จชต. ณ หอประชุมวิภา  วังศิริกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

Read 18 times Last modified on Thursday, 04 August 2022 08:33
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close