2 ส.ค. 65 อ.น.สพ.เอลฮัม แวฮามะ เป็นวิทยากรบรรยายแก่เกษตรกร
Wednesday, 03 August 2022 02:34

2 ส.ค. 65 อ.น.สพ.เอลฮัม แวฮามะ เป็นวิทยากรบรรยายแก่เกษตรกร

Rate this item
(0 votes)

  2 ส.ค. 65 อ.น.สพ.เอลฮัม แวฮามะ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มนร. ได้รับเชิญจาก ศอ.บต. ให้เป็นวิทยากรบรรยายแก่เกษตรกร หัวข้อ การจัดการและการดูแลสุขภาพโคเนื้อในพื้นที่ จชต. รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี

 

Read 15 times Last modified on Wednesday, 03 August 2022 02:55
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close