นักศึกษาเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2563
Thursday, 27 January 2022 07:31

นักศึกษาเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2563

Rate this item
(0 votes)

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิอาซูรา  เจ๊ะสมอเจ๊ะ บัณฑิตเกียรตินิยมสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์


Read 63 times Last modified on Thursday, 27 January 2022 07:36
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close