Wednesday, 04 August 2021 08:40

3 ก.ค. 64 โครงการการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่าน zoom

Rate this item
(0 votes)

  วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application zoom โดยมีวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “วิถีออนไลน์ กับชีวิตมหาลัย อยู่อย่างไรให้รอด” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัยยา สุไลมาน  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

Read 48 times Last modified on Wednesday, 04 August 2021 09:20
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close