Friday, 16 July 2021 01:49

ขอแสดงความชื่นชม นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน Three Minute Thesis INTERNATIONAL 2021

Rate this item
(0 votes)

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชม นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน นำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที หรือ Three Minute Thesis INTERNATIONAL 2021

Read 42 times Last modified on Friday, 16 July 2021 02:05
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close