Wednesday, 14 July 2021 08:20

นักศึกษาคว้า 6 รางวัลงาน IUCA

Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มนร. คว้า 6 รางวัล การนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) : IUCA 2021

Read 58 times Last modified on Friday, 16 July 2021 02:15
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close