Wednesday, 07 July 2021 07:18

6 ก.ค. 64 คณบดีตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารคณะเกษตรศาสตร์

Rate this item
(0 votes)

  วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร (คณะเกษตรศาสตร์) ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Read 46 times Last modified on Wednesday, 07 July 2021 07:18
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close