Wednesday, 13 January 2021 02:25

วันที่ 7 ม.ค.64 ประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานภายใต้โครงการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

Read 70 times Last modified on Wednesday, 13 January 2021 02:30
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close