Wednesday, 13 January 2021 02:14

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2563

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มนร. จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2563 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี และนายประเสริฐ  เผือกสม  เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ อีกด้วย

 

Read 68 times Last modified on Wednesday, 13 January 2021 02:17
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close