Wednesday, 13 January 2021 02:12

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตรจากประเทศอิสราเอล

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเกษตรจากประเทศอิสราเอล ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

 

Read 58 times Last modified on Wednesday, 13 January 2021 02:14
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close