Wednesday, 13 January 2021 02:09

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความร่วมมือ ในการศึกษาวิจัยการปลูกกัญชาและการสกัดสารจากกัญชาเพื่อนำมาใช้ในทางการแพทย์

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มนร. ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางแสน แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความร่วมมือ ในการศึกษาวิจัยการปลูกกัญชา และการสกัดสารจากกัญชา เพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์  ณ ห้องประชุม LA310 คณะเกษตรศาสตร์ ชั้น 3

 

Read 48 times Last modified on Wednesday, 13 January 2021 02:11
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close