Wednesday, 13 January 2021 02:06

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มนร. จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3-2563  เพื่อรายงานความก้าวหน้า และหารือในการดำเนินงานของคณะ โดยมี ผศ.ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom 

 

Read 99 times Last modified on Wednesday, 13 January 2021 02:41
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close