วันที่ 11 มกราคม 2561 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร ระหว่าง มนร. กับ สภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส
Friday, 08 January 2021 03:14

วันที่ 11 มกราคม 2561 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร ระหว่าง มนร. กับ สภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 11 มกราคม 2561 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร ระหว่าง มนร. กับ สภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

Read 103 times Last modified on Friday, 08 January 2021 03:49
  088-788-4457


คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 agri@pnu.ac.th  


Close