kanok ch

 

 ชื่อไทย นายกนก   เชาวภาษี    
 ชื่ออังกฤษ Mr.Kanok  Chaovapasee
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
 ตำแหน่งทางบริหาร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
2551 วท.ม. การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 
2549 วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
12 พฤษภาคม 2551 พนักงานฯ สายสอนและวิจัย  - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  

ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง
พ.ศ.2552 - 2560 หัวหน้างานนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์
พ.ศ.2552 - 2560 หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
พ.ศ.2554 - 2560 คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2554 - 2560 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ.2554 - 2555 ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเอกสารการขอตำแหน่งวิชาการ ครู คศ.3

  

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

 

1. ระบบการผลิตและการจัดการสัตว์ปีก

2. การปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์ปีก

 

ผลงานวิจัย

 

กนก เชาวภาษี, สุพล แดงขวัญ, สุวัฒน์ ปุยพรม และสุรศักดิ์ คชภักดี.  2549.  ประสิทธิภาพ
       ของยาถ่ายพยาธิอัลเบนดาโซลเลวามิโซลและไอเวอเมกตินต่อพยาธิตัวกลมในทาง
       เดินอาหารของแม่แพะ.  น. 244-249.  ใน: รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์
       ภาคใต้ครั้งที่ 4 15-16 ส.ค. 2549. คณะทรัพยากรธรรมชาติหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

กนก เชาวภาษี,อมรรัตน์ โมฬี และวาณี  ชัยวัฒนสิน.  2551.  การประมาณค่าพารามิเตอร์
       ทางพันธุกรรมและคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะทางเศรษฐกิจ บางลักษณะใน
       โคกําแพงแสน.  น. 99-106.  ใน: รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย
       เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

กนก เชาวภาษี, มงคล วชิรอำไพ และวาณี ชัยวัฒนสิน.  2555.  ความพึงพอใจในการ
       ทำงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 
       วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  4(3): น. 80-93.

กนก  เชาวภาษี และนูรีซัม หะยีกาเล็ง.  2555.  ผลการเสริมผักชนิดต่าง ๆ
       ต่อสมรรถภาพการผลิตของหนอนนก.  โปสเตอร์นำเสนอในที่ประชุมประจำปี 2555
       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ.  เซ็นทรัลเวริด์,กรุงเทพฯ.

กนก  เชาวภาษี.  2556.  การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและคุณค่า
       การผสมพันธุ์สำหรับ ลักษณะทางเศรษฐกิจในหนอนนก (Tenebrio moliterL.). 
       วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.  5(1): น. 61-68.

กนก เชาวภาษี, ศรเทพ ธัมวาสร, วิริยา ลุ้งใหญ่ และพรรณวดี โสพรรณรัตน์.  2560. 
       อิทธิพลของโครโมโซม Z ต่อค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิต
       ไข่ในไก่เบตง สายเคยู.  น. 351-358. ใน : รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย
       เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 31 ม.ค.-3 ก.พ. 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

  

 

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 

1. ปี 2552 ความผาสุกในการทำงานของบุคลากรคณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งบประมาณจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


2. ปี 2553 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมหนอนนก งบประมาณจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ   

 

 

 

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
088-788-4457
agri@pnu.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000
Close
xnxx
xnxx
hot bf sexy video

indian xxx porn

new best sexy video new best sexy video
xxx bf video

new best sexy video

telexxxporn

bozpornxxx

pornvixxx
hot school girl pakistani xvideo hotoneporn xxxvideostuber xvideos movies threesome Adult sex movies xvideos yerinde akü değişimi xvideos indonesian porn çekici indian anal sex hot indian hd porn Homemade sexy friends japan porn Realpornfilms.com pornominutes xvideos xnxx indian porn movie hot porn videos free hd porn video erin and blu get pornovitube freexxxvideostube xvideos xhamster sex tube asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info http://xssn.net tube8 indian porn">indian porn xxxsexwatch bukkakefetish ngelina omegle boobs compilation animal shikar layanam devika xx asa akira brutal sofa pornhub Free adult fuck youporn Porn tube clips fullteenporno fullxxxpornvid xvideos Hot xxx tube xnxx porn tube videos
xnxx xvideos http://nesaporns.xyz
freexxxvideosporn
xxx hd bf movies aydos çekici pendik çekici çekici numarası