nirandorn na

 

 ชื่อไทย นายนิรันดร  หนักแดง    
 ชื่ออังกฤษ Mr.Nirandorn  Nakdang
 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
 ตำแหน่งทางบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิปริญญา (ย่อ) สาขา สถาบัน
กำลังศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ประวัติรับราชการ/ทำงาน

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
20 พ.ค. 2552 อาจารย์  - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
29 ต.ค. 2553 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
27 มิ.ย. 2554 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
16 พ.ย. 2554 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
28 ธ.ค. 2554 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
11 พ.ย. 2555 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
15 พ.ค. 2556 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
14 พ.ย. 2556 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
21 พ.ค. 2557 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
14 ต.ค. 2557  อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ย. 2557 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
19 ส.ค. 2558 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
21 มิ.ย. 2560 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ม.ค. 2561 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
14 ก.ย. 2561 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4 ต.ค. 2561 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
17 พ.ค. 2562 อาจารย์ - คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  

ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง
ต.ต. 2552 - พ.ค. 2557 หัวหน้างานฟาร์มสัตว์ใหญ่
พ.ค. 2553 - พ.ค. 2557 หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
พ.ค. 2553 - พ.ค. 2556 หัวหน้างานสหกิจศึกษา
พ.ค. 2556 - ก.ย. 2558

ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

1 ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ

1. ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม)

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

- โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวม วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ พืชอาหารสัตว์

 

ผลงานวิจัย

        -นิรันดร  หนักแดง.  2557. คุณภาพและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับเยื่อในสาคู.  วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1: 269-272.

        -นิรันดร  หนักแดง.  2557. ผลของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับเยื่อในสาคูต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะ. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1: 273-276.

        -นิรันดร  หนักแดง. 2557. ผลของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับเยื่อในสาคูที่ระดับต่าง ๆ ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงค่าชีวเคมีในกระแสเลือดของแพะ. แก่นเกษตร 42 (ฉบับพิเศษ). 2: 378-384.

        -นิรันดร  หนักแดง. 2558. ผลของการหมักหญ้าซิกแนลเลื้อยร่วมกับกระถินต่อคุณภาพของพืชหมัก. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 2: 119-128.

        -นิรันดร  หนักแดง. 2558. ผลของการเติมกากน้ำตาลต่อคุณภาพและการย่อยได้ของข้าวฟ่างหวานหมัก. วารสารเกษตรราชภัฏ. 1: 46-55.

  

ทุนวิจัยที่ได้รับ

1. ผลของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับหัวเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกต่อประสิทธิภาพการผลิตของแพะ
2. ผลของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับหัวเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกต่อคุณภาพของพืชหมัก
3. ผลของหญ้าซิกแนลเลื้อยหมักร่วมกับเยื่อในสาคูต่อประสิทธิภาพการผลิตของแพะ
4. การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของด้วงสาคู  

 

 

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ
 
99 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
โทรศัพท์ : 088-788-4457   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
088-788-4457
agri@pnu.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000
Close
xnxx
xnxx
hot bf sexy video

indian xxx porn

new best sexy video new best sexy video
xxx bf video

new best sexy video

telexxxporn

bozpornxxx

pornvixxx
hot school girl pakistani xvideo hotoneporn xxxvideostuber xvideos movies threesome Adult sex movies xvideos yerinde akü değişimi xvideos indonesian porn çekici indian anal sex hot indian hd porn Homemade sexy friends japan porn Realpornfilms.com pornominutes xvideos xnxx indian porn movie hot porn videos free hd porn video erin and blu get pornovitube freexxxvideostube xvideos xhamster sex tube asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info http://xssn.net tube8 indian porn">indian porn xxxsexwatch bukkakefetish ngelina omegle boobs compilation animal shikar layanam devika xx asa akira brutal sofa pornhub Free adult fuck youporn Porn tube clips fullteenporno fullxxxpornvid xvideos Hot xxx tube xnxx porn tube videos
xnxx xvideos http://nesaporns.xyz
freexxxvideosporn
xxx hd bf movies aydos çekici pendik çekici çekici numarası