ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา/รับสมัครนักศึกษา/ประกาศผล

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกำหนดการรายงานตัว (ออนไลน์) รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564  

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควต้า  

bullet iconกำหนดการเปิด-ปิดการศึกษา และปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  

bullet iconกำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  

bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา 

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 

bullet iconประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64
รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio 

bullet iconคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Portfolio เปิดรับสมัคร 5 มกราคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2564

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และกำหนดการรายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (เพิ่มเติม)

bullet iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

bullet iconกำหนดการผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

bullet iconประกาศผลประกวดคลิปวิดีโอแนะนำคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ทีม Shaplaeh Media รับรางวัลชนะเลิศ 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

bullet iconขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบพิเศษ) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 

bullet iconคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบพิเศษ) โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563 

bullet iconคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษา ร่วมประกวดคลิปวิดีโอแนะนำคณะเกษตรศาสตร์

bullet iconกำหนด วันเวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4   ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบ PNUCM https://student.pnu.ac.th โดยชื่อผู้ใช้ : รหัสนักศึกษา@pnu.ac.th  รหัสผ่าน : หมายเลขบัตรประชาชน 6 หลักแรก

bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี

bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

bullet iconประกาศหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหอพักตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3)

bullet iconประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ University of Kuala Lumpur (UniKL) ประเทศมาเลเซีย  ประจำปีงบประมาณ 2563 

bullet iconประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio 

bullet iconประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 

bullet iconประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

bullet iconประกาศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

bullet iconผลการสอบประมวลความรู้ด้านวิชาชีพนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 

bullet iconประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

bullet iconกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 

bullet iconปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

bullet iconรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

bullet iconประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

bullet iconกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4 

bullet iconแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 

bullet iconรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)

Close