ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

 

ปรัชญา

 

 

“รับผิดชอบ ใฝ่ศึกษา มีคุณธรรม นำสังคม”

 

อัตลักษณ์

 

 

เก่งเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน เด่นด้านคุณธรรม ดำรงตนได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม

 

เอกลักษณ์

 

 

บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม  นำสังคม ภายใต้พหุวัฒนธรรม

 

วิสัยทัศน์

 

 

“คณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้นำด้านวิชาชีพ และนวัตกรรมทางการเกษตร อันดับหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในปี 2564”

 

พันธกิจ

 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะเกษตรศาสตร์  จึงได้กำหนดพันธกิจ 5 ด้าน เพื่อใช้เป็นกรอบของการดำเนินงาน ดังนี้ 

1.  ผลิตบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา

2.  ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

3.  บริการวิชาการและวิชาชีพ

4.  ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม

5.  การบริหารและการจัดการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 

 

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมทางการเกษตร

2.  ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณภาพมุ่งสู่ Thailand 4.0

3.  บริการวิชาการวิชาชีพด้านการเกษตร ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้

4.  อนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการเกษตรภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

5.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นนำ

088-788-4457
agri@pnu.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000
Close
xvideos2 xnxx

xnxxx hd

xnxx
hot school girl pakistani xvideo arabe new porn tube">arabe new porn tube hotoneporn xxxvideostuber xvideos movies threesome Adult sex movies redtube Free sex download xhamster xvideos yerinde akü değişimi xvideos indonesian porn çekici indian anal sex hot indian hd porn Homemade sexy friends japan porn Realpornfilms.com pornominutes xvideos xnxx indian porn movie pornburst Hot sex movies hot porn videos free hd porn video erin and blu get pornovitube freexxxvideostube xvideos xhamster sex tube asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info http://xssn.net sex full movies hindi dubbed tube8 indian porn">indian porn xxxsexwatch bukkakefetish ngelina omegle boobs compilation animal shikar layanam devika xx asa akira brutal sofa pornhub Free adult fuck youporn Porn tube clips fullteenporno xnxx Free sex fuck fullxxxpornvid xvideos Hot xxx tube xnxx porn tube videos
xnxx xvideos http://nesaporns.xyz
xvideos best porn
xxx hd bf movies